Follow by Email

tisdag 1 november 2011

Bara ett.

Alkoholister ser alltid en anledning till ett glas; Det är ju fest, vi firar ju, bara ett, osv. Ungefär som tentapluggare ser en anledning till ett avbräck till studierna. Jag bara måste sluta plugga för att titta på True blood, men det är bara därför att en av njurarnas endokrina funktioner är att producera hormonerna renin och erytropoetin. Erytropoetin är nödvändigt för bildningen av röda blodkroppar i benmärgen. Röda blodkroppar utgör ju tillsammans med vita blodkroppar, leukocyter, och trombocyter, nära 50 % av blodet. Till det måste jag nog dricka ett glas rött vin, bara ett...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar